top of page

Waa maxay ELF?

Kani waa khidmad waxbarid khibrad leh, waana lacag sanadle ah oo ay qoysasku ku bixiyaan mid kasta oo carruurtood ah oo dhigta Aldo. Lacagtan waxaa loo isticmaalaa in lagu maalgeliyo dhammaan khibradaha waxbarasho ee dhaca inta lagu jiro sanad dugsiyeedka, si loogu daro: safarada dibada, baska, sahaminta bulshada, martida qaaska ah (fanaaniinta, siyaasiyiinta, qorayaasha, kuwa ku hadla, muusikada), naadiyada xiisaha leh, fasalada kobcinta, iyo sahayda.

bottom of page